Sporing av varer

Kunder mellom Bergen, Stavanger, Arendal, Oslo via Bergen Frakt as

- Ring Bergen Frakt as Alf eller Bjarne på tlf. 4666 4684, eller post@bergenfrakt.no

 

Kunder i Vestlandet, Midt- og Nornorge via Nor-log

- Slik sporer du:  trykk her, bruk order nr. som står på faktura.